REGULAMIN

  REGULAMIN KONKURSU „Różowy październik” (dalej „Regulamin”)   WARUNKI OGÓLNE Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą „Różowy październik”(dalej „Konkurs”). Organizatorem Konkursu jest Anna Dydzik…